ความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมหรือความเจ็บป่วยทางจิตของผู้หญิง

ตัวอย่างของนโยบายเหล่านี้รวมถึงช่วงเวลารอคอยที่จำเป็นอัลตราซาวนด์ก่อนทำแท้งและการให้คำปรึกษาในการเข้ารับการอบรมด้วยตนเองเป็นการเฉพาะ บางรัฐกำหนดให้ผู้ให้บริการทำแท้งให้ผู้หญิงมีข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาบอกว่าการทำแท้งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมหรือความเจ็บป่วยทางจิตของผู้หญิงแม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นก็ตาม

ในปี 2014 มีคลินิกทำแท้งลดลง 17% ในปี 2554 และ 39% ของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์อาศัยอยู่ในเขตโดยไม่มีผู้ให้บริการทำแท้ง ในปีพ. ศ. 2560 25 รัฐมีคลินิกทำแท้ง 5 แห่งหรือน้อยลงและรัฐห้าแห่งมีคลินิกทำแท้งเพียงแห่งเดียว นอกจากนี้ประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงเดินทางมากกว่า 50 ไมล์เพื่อทำแท้ง