การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่งถึงนายกรัฐมนตรี: พรเพ็ชช์

ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกส่งไปยังนายประยุทธจันทร์ – ช่อและการเลือกตั้งทั่วไปคาดว่าจะจัดขึ้นในปีหน้าตามแผนงานของรัฐบาลทหารพม่ากล่าวว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายพรทิษฐ์วิชิตโชคชัย

นายพรเพ็ชช์กล่าวว่าเขาได้ส่งบิลไปยังนายกรัฐมนตรีในวันศุกร์ (8 มิถุนายน) นายกรัฐมนตรีคาดว่าจะส่งต่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เขาเชื่อว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะจัดขึ้นในปีพ. ศ. 2562 ตามแผนงานทางการเมืองที่ประกาศโดยรัฐบาลทหารซึ่งยึดอำนาจในปีพ. ศ. 2557 การเลือกตั้งได้รับการกำหนดไว้อย่างไม่แน่นอนในเดือนกุมภาพันธ์

สำหรับเรื่องการเรียกเก็บเงินตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับนายพรเพชรเพชรกล่าวว่าข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมยังคงถูกตรวจสอบโดยคณะมนตรีแห่งชาติก่อนที่จะถูกส่งไปยังสำนักงานปลัดฯ

นายพรเพ็ชช์กล่าวว่าเขาไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานเท่าไรในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนี้และบอกว่าเขาต้องการให้กฎหมายเหล่านี้เข้าสู่กฎหมายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เขากล่าวว่า NLA จะมีการประชุมในวันที่ 14 มิถุนายนเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์แห่งชาติ คณะกรรมการจะจัดตั้งขึ้นเพื่อกลั่นกรองการเรียกเก็บเงินและคาดว่างานจะแล้วเสร็จ